Heidegger’in “Varlık ve Zaman”da Tarihle İmtihanı

Bu çalışmada “Varlık ve Zaman”dan hareketle Heidegger’in tarihsellik, zamansallık ve Dasein arasında kurduğu ilişki açıklanmaya çalışılacaktır. Heidegger’in tarihselliğe dair belirlenimlerini anlatmadan önce, düşünürün Dasein, anlama ve zamansallık arasındaki ilişkiyi nasıl belirlediğine açıklık getirmek durumundayız, çünkü Dasein zamansallık zemininde anlamayı gerçekleştirmektedir ve tarihsellik de Dasein’la birlikte varolan zamansallıkla ilişkilidir. Heidegger’e göre farklı varolma olanaklarının…

Read More

Sibel ÖZBUDUN İle Akademi Üzerine

ViraVerita olarak Akademi'ye dair eleştirilerin ve alternatiflerin tartışılabileceği bir zemin yaratma çabasındayız. Bu amaçla devamını getirmeyi planladığımız "Akademi Üzerine" söyleşi dizisinin ilkini Sibel Özbudun ile gerçekleştirdik. Bu çabaya destek veren ve sorularımızı yanıtlayan Sibel Özbudun'a…

Read More