24-25 Kasım 2023 Ankara- Goethe Enstitüsü

10 yıl önce başladığımız yayın hayatımızı birlikte kutlamak, teori ve yaşamın ilişkisini, teorinin yaşam üzerindeki etkisinin mahiyetini ve yaşamın teoride ele alınma biçimlerini disiplinlerarası bir şekilde tartışmak için sizleri “Teori ve Yaşam: Biraradalığın İmkanları Sempozyumu’na davet ediyoruz.

Sempozyum çağrı metni, konu önerileri ve başvuru hakkındaki ayrıtıntılı bilgilere ilgili sempozyum alt sekmelerinden ulaşabilirsiniz.

24-25 Kasım 2023’de Ankara’da görüşmek üzere!